logo_cranab
Cranab utvecklar, tillverkar och marknadsför kranar och gripare för professionellt skogsbruk.

logo_slagkraft
Slagkraft
är Skandinaviens ledande leverantör av vägröjningsmaskiner med gräs- och buskröjningsaggregat.

logo_vimek
Vimek
utvecklar och tillverkar professionella skogsmaskiner för skonsam gallring.

logo_bracke
Bracke Forest
utvecklar och tillverkar aggregat för markberedning, plantering, sådd, röjning, bioenergiskördning och avverkning.