FAKTA BRACKE FOREST

Grundat: 1922
Antal anställda: 20
Omsättning: 50 Mkr.
Export: 45 %, 20-tal länder
Huvudkontor: Bräcke, Jämtland

www.brackeforest.com

bracke_logo_small

SKOGSFÖRYNGRING I VÄRLDSKLASS

Bracke Forest är världsledande på utrustning för skogsföryngring. Vi utvecklar och tillverkar markberedare, planteringsmaskiner, bioenergiaggregat, röjaggregat samt utrustning för maskinell sådd. All produktutveckling sker i nära samarbete med skogsföretag, entreprenörer och svensk skogsforskning.

Bracke Forest har tillverkat skogsbruksredskap och maskiner sedan 1922. Vi konstruerar våra maskiner så att de tar största möjliga hänsyn till mark och miljö, utan att ge avkall på ett tekniskt och ekonomiskt effektivt skogsbruk.

MARKNADER