FAKTA CRANAB

Grundat: 1962
Omsättning (Cranab & Slagkraft): 250 Mkr. Antal anställda (Cranab & Slagkraft): 140 Export: 30-tal länder
Huvudkontor: Vindeln, Västerbotten

www.cranab.se

cranab_logo_small

VÅR PASSION FÖR SKOG ÄR INBYGGD I TEKNIKEN

Cranab har deltagit i mekaniseringen av skogsbruket sedan början på 60-talet. Vi utvecklar, tillverkar samt marknadsför kranar och gripare och är ett av de ledande företagen inom det skogs- tekniska området.

Cranab erbjuder en produktiv och skonsam teknik med innovativa lösningar för framtiden. Våra produkter kännetecknas av säkerhet, kvalité och miljöanpassning – teknik som är till verklig nytta för människor som lever och andas modernt skogsbruk.

Cranab exporterar till ett 30-tal länder världen över.

Marknader