Cranabgruppens vision är att vara världsledande i hållbart skogsbruk, från plantering till slutlig hantering.

 

CRANAB GROUP består av fyra företag som idag är världsledande inom sina respektive områden: Cranab, Slagkraft, Vimek och Bracke Forest. Den gemensamma framgångsfaktorn är att vi erbjuder de bästa tekniska lösningarna för arbete inom skogsbruk och vägröjning. Våra produkter kännetecknas av miljöanpassning, kvalité och löftet att uppfylla kundernas krav på professionalitet och effektivitet.

Företagen