FAKTA SLAGKRAFT

Grundat: 1975
Omsättning (Cranab & Slagkraft): 250 Mkr.
Antal anställda (Cranab & Slagkraft): 140 Export: 10-tal länder
Huvudkontor: Vindeln, Västerbotten

www.slagkraft.se

 

slagkraft_logo_small

TÄNK BREDARE

Slagkraft är Skandinaviens ledande leverantör av vägröjningsmaskiner. Vi tillverkar alla nödvändiga delar för ett effektivt röjningsarbete: effektiva, självförsörjande motorpaket, kranar, busk- och gräsaggregat.

Slagkraft levererar hög prestanda, goda köregenskaper och enkelt underhåll. Produkterna är miljöanpassade och användarvänliga med driftsegenskaper i världsklass.

Med Slagkrafts gräs- och buskröjare blir vägrenarna, slänterna och åkerrenarna bredare.

Slagkraft – för säkrare vägar och ett öppnare landskap.

MARKNADER